VÁŽENÍ HOSTÉ,

Dbáme na zvýšená hygienická opatření, Vaši bezpečnost a ochranu zdraví. Proto prosíme o shovívavost za snížení komfortu. Omlouváme se za omezení některých služeb, na které jste byli zvyklí. Prosíme o dodržování hygienických a bezpečnostních doporučení.

Přejeme příjemný pobyt a děkujeme za pochopení.

Vstup s rouškou

Vstupujte do vnitřních prostor hotelu jen s ochranou úst a nosu. Jednorázové roušky jsou k dispozici na hotelové recepci.

Dezinfekce rukou a zvýšená osobní hygiena

Při vstupu do hotelu si prosím dezinfikujte ruce a dbejte na zvýšenou osobní hygienu. Ve všech veřejných prostorách (recepce, toalety) jsou k dispozici zásobníky s dezinfekčními prostředky.

Dodržování bezpečné vzdálenosti

Dodržujte bezpečné odstupy od ostatních zákazníků i personálu, minimálně 2metry. Respektujte pokyny a doporučení obsluhy, chráníte tím sebe i ostatní.

Plaťte bezhotovostně

Pokud je to možné, plaťte bezkontaktně kartou či mobilním telefonem. Použijte dezinfekci po manipulaci s terminálem nebo penězi.

Úklid pokojů

Probíhají pravidelná intenzivní hygienická opatření při úklidu pokojů pro hosty po každém pobytu. Intenzivně čistíme a dezinfikujeme veškeré kontaktní plochy a předměty jako jsou např. klíče, kliky, výtahová tlačítka, vypínače apod.

Villa Café

Z hygienických a bezpečnostních důvodů podáváme servírované snídaně. Kavárna Villa Café je dočasně uzavřeně mimo dobu snídaní.

Dekorace na pokojích

Dekorativní předměty a textilie jsme odstranili z pokojů z důvodu ochrany zdraví našich hostů. Pokoj je po odjezdu hosta uklizen podle přísných hygienických nařízení a norem.